ජවිපෙන් මාධ්‍යවේදීන් පහක් මරුට: ප්‍රේමකීර්ති ඝාතකයෝ මෙන්න!

" ජවිපෙන් මාධ්‍යවේදීන් පහක් මරුට: ප්‍රේමකීර්ති ඝාතකයෝ මෙන්න!" මැයින් ධර්මන් වික්‍රමරත්න විසින් ලියන ලද ඉරිදා රිවිර පුවත්පතේ 2014 දෙසැම්බර් 21 ඉරිදා පලවූ ලෙයින්, යකඩින් සහ ගින්දරින් මර්ධනය කල 1986-90 භීෂණ යුගයේ සත්‍ය කථා - 26 කොටස. ජවිපෙ දෙවැනි කැරැල්ලේදී ප්‍රථම මාධ්‍ය දඩයම ඇරඹුණේ එජාප ආණ්ඩුවේ පැත්තෙනි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බැංකු නිලධාරියෙකු සහ දිවයින දිනපතා පුවත්පතේ වමේ කථාව නමින් ලිපි පෙලක් … [Read more...]

Nirmala de Alwis Sued by Hudson Samarasinghe

The attorneys for Hudson Samarasinghe, filed a law suit seeking 500 million rupees for defamation, libel and slander against Nirmala de Alwis, wife of late Premakeerthi de Alwis in the District Court of Colombo. While pointing out many discrepancies in her stories, the case also alleges that Nirmala de Alwis has concocted a false story nearly quarter century post the death of Premakeerthi de … [Read more...]

After Getting 15 Minutes of Fame, What is Next for Nirmala de Alwis?

She got her 15 minutes of fame by alleging that Hudson Samarasinghe killed her late husband. Now she has come up with another accusation of connecting a "Television Company Owner" to her husband's murder.Getting this much of media attention thanks to selling her husband's name and dragging other famous people into the case must be intoxicating for Nirmala de Alwis, but how is she going to keep it … [Read more...]

Nirmala de Alwis’s Fresh Accusation of a TV Company Owner on the Death of Premakeerthi

According to Daily Mirror articled dated Monday, August 18th, titled "Premakeerthi’s killers still Alive" Nirmala de Alwis has made a fresh accusation on the death of her husband. According to her interview, Nirmala is now pointing her finger at a phantom tv company owner. "There is a person who is responsible for Prems’ death. He owns a television company".Another desperate attempt by Nirmala de … [Read more...]

Premakeerthi de Alwis – Official Court Document

The summary translation of the court documents. Judgement or Verdict The High Court of Colombo Case Number 5377/93 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka against Saman Priyankara Gamage ---------------------------------------------------------------------------------------------------- The accusation against the accused is, the murder of a popular radio announcer, … [Read more...]

Hudson Samarasinghe to Sue Nirmala De Alwis

Hudson Samarasinghe, the current Chairman of Sri Lanka Broadcasting Corporation has started the legal proceedings against Nirmala De Alwis and several other media organizations for publishing news articles falsely implicating him as being responsible for the murder of late Mr. Premakeerthi De Alwis. Attorneys for Mr. Samarasinghe has already started the legal process to sue Nirmala De Alwis for … [Read more...]