ජවිපෙන් මාධ්‍යවේදීන් පහක් මරුට: ප්‍රේමකීර්ති ඝාතකයෝ මෙන්න!

" ජවිපෙන් මාධ්‍යවේදීන් පහක් මරුට: ප්‍රේමකීර්ති ඝාතකයෝ මෙන්න!" මැයින් ධර්මන් වික්‍රමරත්න විසින් ලියන ලද ඉරිදා රිවිර පුවත්පතේ 2014 දෙසැම්බර් 21 ඉරිදා පලවූ ලෙයින්, යකඩින් සහ ගින්දරින් මර්ධනය කල 1986-90 භීෂණ යුගයේ සත්‍ය කථා - 26 කොටස. ජවිපෙ දෙවැනි කැරැල්ලේදී ප්‍රථම මාධ්‍ය දඩයම ඇරඹුණේ එජාප ආණ්ඩුවේ පැත්තෙනි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බැංකු නිලධාරියෙකු සහ දිවයින දිනපතා පුවත්පතේ වමේ කථාව නමින් ලිපි පෙලක් … [Read more...]

Premakeerthi de Alwis – Official Court Document

The summary translation of the court documents. Judgement or Verdict The High Court of Colombo Case Number 5377/93 The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka against Saman Priyankara Gamage ---------------------------------------------------------------------------------------------------- The accusation against the accused is, the murder of a popular radio announcer, … [Read more...]